Emballage efter materialetype 2015

Packaging by material type 2015

Bemærkninger:
• Emballage til øl og læskedrikke, fordelt efter enheder
• Genbrugsflasker indgår i materialerne glas og plast
 

1,5 Mia. øl og sodavand om året