Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter)

Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters)

I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste.

Kilde: Bryggeriforeningen