Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter)

Sales of soft drinks on the Danish market from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters)

I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste.

Kilde: Bryggeriforeningen