Udviklingen i salget af vand på flaske

Sales development for bottled water

Med vand på flaske forstås hvide vande med kulsyre, naturligt mineralvand med og uden kulsyre samt kildevand. Fra 2007 er eksport fratrukket.

Kilde: Danmarks statistik og Bryggeriforeningen