Bryggeriernes omkostninger til emballageafgifter og indsamlingsgebyrer 2008-2015

The brewer’s costs to packaging tax and collection fees for one-way packaging 2008-2015

Kilde: Dansk retursystems årsrapporter 2009-2014 samt Bryggeriforeningens beregninger