Emballageafgifter 2014

Packaging tax 2014

Emballagens rumindhold
Afgiftssats/stk.
Under 10 cl
5 øre
10 – 40 cl
10 øre
40 – 60 cl
16 øre
60 – 110 cl
32 øre
110 – 160 cl
48 øre
160 cl men under 20 liter
64 øre

Afgiften pålægges emballager der er omfattet af obligatorisk pant (øl, sodavand, cider, kildevand, iste samt alkoholsodavand).

Kilde: Skatteministeriet