Danskerne drikker mindre

Less consumption

Andelen, der overskrider lavrisikogrænsen, er faldet med 15 pct.
Andelen, der overskrider højrisikogrænsen, er faldet med 20 pct.

Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2013

Andel af børn og unge, som angiver at have været fulde mindst to gange

Share of children and youngsters who say they have been drunk more than twice

11-årige

13-årige

15-årige

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014