Danskerne drikker mindre

Less consumption

Andelen, der overskrider lavrisikogrænsen, er faldet med 15 pct.
Andelen, der overskrider højrisikogrænsen, er faldet med 20 pct.

Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2013