Salg af alkohol pr. indbygger over 14 år (liter ren alkohol)

Sales per capita from the age of 14 (ltr. alcohol)


Kilde: Danmarks statistik