Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper

Collection rate by packaging type

Returprocent
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Genbrugsflasker
104%
102%
102%
106%
103%
103%
102%
103%
103%
Engangsemballage
87%
88%
88%
89%
89%
89%
89%
89%
90%
– herunder metal
84%
84%
84%
86%
86%
87%
86%
87%
88%
– herunder plast
93%
90%
90%
92%
91%
92%
92%
92%
94%
– herunder glas
93%
93%
93%
90%
92%
90%
85%
87%
92%

Note:
En returprocent på over 100% skyldes, at salget af drikkevarer i genbrugsflasker falder, hvorfor der kommer flere flasker retur, end der sælges i kalenderåret.