Udviklingen i statens indtægter fra alkohol (mio. kr.)

Revenue in state proceeds from alcohol (mio. DKK)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Øl
1.111
1.085
1.028
954
901
882
1.035
980
932
906
Vin
1.010
1.023
1.058
1.048
1.072
1.063
1.520
1.674
1.682
1.746
Spiritus
1.165
1.215
1.162
1.063
1.009
1.073
1.065
1.103
1.152
1.180
Alkoholsodavand
16
17
15
13
21
51
38
34
34
33
I alt
3.362
3.340
3.263
3.078
3.003
3.069
3.658
3.791
3.800
3.865

Ca. 3,9 mia. kr. var statens indtægter fra alkoholafgifter i 2015, fordelt på