Ambitiøst mål: Alle plastflasker består af mindst 50% genbrugsplast i 2025

Danske tapperier lancerer Europas mest ambitiøse miljømål for deres plastflasker. I 2025 skal der være mindst 50% genbrugsplast i alle deres nye plastflasker – det er dobbelt så meget som i dag. Desuden vil tapperierne indsamle endnu flere plastflasker og genanvende dem alle på et højere kvalitetsniveau, så de kommer tæt på at blive helt cirkulære.

I dag udgør plastflasker kun 8% af al plastemballage i Danmark, men samtidig 25% af al genanvendt plast. Alligevel forpligter tapperierne sig til at fordoble andelen af genanvendt plast i deres flasker i 2025.

”Vi bruger mange plastflasker. Derfor synes vi, det er naturligt, at vi går foran og sætter som mål, at vi i 2025 udelukkende bruger flasker med mindst 50% genbrugsplast,”, siger Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald.

Lykkes det at nå det ambitiøse mål, vil mængden af genanvendt plast i danske plastflasker være øget med 6.000 ton per år. Lige som i dag skal alle brugte flasker samles ind, og de skal genanvendes på højeste niveau – nemlig til at fremstille nye fødevareemballager.

”I alt vil 17.000 ton plast i 2025 blive brugt til at fremstille nye fødevareemballager. Med andre ord vil 17.000 tons plast undgå at ende som affald”, siger Niels Hald.

Det nye ambitiøse mål komplementerer det store arbejde, den danske bryggeri- og tapperibranche allerede varetager gennem Dansk Retursystem, som indsamler og genbruger 90% af alle branchens emballager.

I januar præsenterede Europa-Kommissionen sin strategi for plast. Dens udgangspunkt er, at plast er et glimrende og nødvendigt materiale, der har særdeles nyttige egenskaber. Men kommissionen fastslår, at alt for megen plast ender som affald, frem for at blive indsamlet og genanvendt. Kommissionens mål er derfor at gøre plasten cirkulær, således at plasten efter sin oprindelige anvendelse kan indgå som materiale til fremstilling af nye plastprodukter.

Europa-Kommissionen opfordrer blandt andet industrien til gennem frivillige tilsagn at øge mængden af genanvendt plast til fremstilling af nye plastprodukter fra i dag cirka 3 mio. ton til 10 mio. ton i 2025.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen roser initiativet. Da vi ikke har uendelige ressourcer til vores rådighed, er der ingen grund til at udvinde nye ressourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har.

”Jeg er glad for at, at Bryggeriforeningen tager et ansvar og har givet tilsagn om at genanvende 50 procent af deres plast til nye flasker i 2025. Vi har alle sammen et ansvar, og derfor er det opløftende, når virksomheder kaster sig konstruktivt ind i en vigtig miljødagsorden. For at få mere genanvendelse i Danmark er det afgørende, at producenter og virksomheder spiller en aktiv rolle, og gør det enkelt at genvende deres produkter. Det danske pant- og retursystem viser vejen for, hvordan vi effektivt kan genanvende materialer. Det er et strålende eksempel på cirkulær økonomi, og det glæder mig, at branchen fortsat hæver ambitionerne og går foran”, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Også Danmarks Naturfredningsforening hilser initiativet velkommen.  Det er positivt, at danske plastflasker i 2025 består af mindst 50% genbrugsplast.

”Plast i vores natur er til skade for vores dyreliv. Det er særdeles vigtigt, at meget mere af den plast, vi bruger, bliver genanvendt. Samtidig bør plastemballage være af en kvalitet, der gør det muligt at genanvende den til at indpakke nye fødevarer. Begge disse parametre er med i Bryggeriforeningens målsætning, og det glæder os at en del af fødevareindustrien nu går foran og viser vejen til en effektiv udnyttelse af noget, der engang blev betragtet som affald”, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Den danske bryggeri- og tapperibranche har i mange år taget ansvar for sine flasker og dåser. Dels ved at reducere materialeforbruget. Dels ved at bruge emballager med en voksende andel af genanvendt materiale. Og dels ved at indsamle de tomme flasker og dåser via pantsystemet og derefter afsætte dem som materiale til at fremstille nye produkter.

Dansk Retursystems årsrapport for 2017 er netop offentliggjort, og den viser, at siden engangsemballagen i 2002 gjorde sit indtog i Danmark, er antallet af engangsemballager med pant, der bliver sendt retur, steget fra 41,2 millioner til 1,2 milliarder sidste år. Dansk Retursystem fastholder den høje returprocent på 90 %.

”Det går kun i den rigtige retning, og miljø og klima vinder hver eneste gang, vi afleverer en tom flaske og dåse. Derfor ser vi meget positivt på de ambitiøse miljømål for plastflasker. Når genanvendeligt plast i høj kvalitet efterspørges, er det med til at sætte skub i markedet, og det betyder, at pantsystemets cirkulære økonomi bliver mere og mere selvbærende,” siger Dansk Retursystems direktør Lars Krejberg Petersen.


Læs flere artikler