Danske bryggerier vil være CO2-neutrale

5. oktober 2017

Danske øl skal brygges CO2-neutralt. Bryggerierne skal anvende 100% grøn el. Og flasker eller dåser skal være 100% cirkulære.

Sådan lyder nogle af de danske bryggeriers visioner om cirkulær økonomi, der bliver præsenteret på en konference på Christiansborg fredag. Konferencen er arrangeret af Bryggeriforeningen for at dele sine erfaringer på området med andre brancher og komme med input til regeringens kommende strategi for cirkulær økonomi.

Danske Bryggeriers visioner om cirkulær økonomi

 • Mere genanvendelse af materialer fra fremstillingen af øl- og
  læskedrikke
 • Brug af emballager, der er 100 procent cirkulære
 • Brug af 100 procent grøn el
 • En større del af rest- og biprodukter upcycles*
 • Energiforbruget dækkes i stigende grad af vedvarende energi
 • På sigt skal en del af energiforbruget også dækkes af egenproduceret grøn energi
 • Vandforbruget reduceres yderligere
 • Værdifulde stoffer i spildevand skal i stigende grad recirkuleres
 • Bryggerierne skal sammen med leverandører udvikle og bruge råvarer, materialer og hjælpestoffer, der er mindre ressourcekrævende
 • Råvarerne skal også kunne indgå i det cirkulære kredsløb efterfølgende.
 • Forbrugerne oplyses om produkternes miljøaftryk, når de europæiske Product Environmental Footprint-værktøjer er færdigudviklede
 • På lang sigt skal bryggerierne være CO2-neutrale

*Upcycling: Når råmaterialer tilføres værdi over tid og genanvendes igen og igen

 

Cirkulær økonomi er ikke bare tom snak fra grønne drømmere, men en bundsolid forretningsmodel, der har flere år på bagen hos de danske bryggerier. Igennem de seneste 15 år har bryggerierne vist, at der er masser af business cases med cirkulære løsninger, som har demonstreret høj ressourceeffektivitet og masser af genanvendelse.

”Og når vi lægger hånden på hjertet, så har det ikke primært været drevet af grøn samvittighed, men af økonomiske gevinster”, siger Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald

Han nævner eksempelvis de økonomiske gevinster, når bryggerierne opsamler og genbruger den kulsyre, der dannes under gæringen af øl, og bruger den til at karbonisere øl og læskedrikke. Og når bryggerierne opsamler vand, varme og damp og genbruger det andre steder i produktionen. For slet ikke at tale om verdens bedste genbrug: Det danske pant- og retursystem for dåser og flasker.

”Men vi skal videre med den cirkulære økonomi – både af hensyn til økonomien og miljøet. Derfor glæder vi os til at diskutere både visioner og udfordringer”, siger Niels Hald.

Blandt bryggeriernes udfordringer nævner han, at rammevilkårene ofte er usikre, uklare eller ændres hyppigt. Indimellem er der således bryggerier, der ikke kan foretage langsigtede investeringer, fordi de ikke ved, hvordan reglerne ser ud mere end 12-18 måneder frem.

”Så forsvinder den gode business-case pludselig. Det skal vi gøre noget ved i fællesskab”, siger Niels Hald.

Læs om de danske bryggeriers cirkulære visioner, udfordringer og erfaringer her.


Læs flere artikler