Europas mest ambitiøse miljømål for plastflasker et skridt nærmere

Danske tapperier er godt i gang med at nå deres mål om, at der skal være mindst 50% genbrugsplast i deres plastflasker i 2025 – det dobbelte af EU’s målsætning.

De danske tapperier anvendte 22,7% mere genbrugsplast i 2018 end året før.

Dermed er tapperierne godt på vej til at indfri det mest ambitiøse miljømål for plastflasker i Europa: Der skal være mindst 50% genbrugsplast i deres plastflasker i 2025. Da tapperierne satte sig dette mål sidste år, lå andelen af genbrugsplast på 25%, mens den nu er oppe på 28%.

”EU’s målsætning er 25%, så vi har sat barren højt. Vi har lang vej endnu, ikke mindst fordi der mangler genanvendeligt plast af tilstrækkeligt høj kvalitet på markedet. Men vi presser på over for leverandørerne og er kommet godt i gang med at nå vores mål”, siger direktør Niels Hald fra Bryggeriforeningen, hvor de danske tapperier er organiseret.

Fremgangen betyder, at tapperierne i 2018 brugte 570 ton mere genbrugsplast i flaskerne – og dermed 570 ton mindre nyfremstillet plast, end de ellers ville have brugt. I alt brugte tapperierne 3076 ton genbrugsplast i 2018.

Plastflasker udgør kun 8% af al plastemballage i Danmark, og de danske forbrugere afleverer 93% af de tomme plastflasker i pantautomaterne. Derefter bliver alle flaskerne granuleret, renset og genanvendt som emballage til fødevarer. Alligevel er det vigtigt for tapperierne at fordoble indholdet af genbrugsplast i deres flasker.

”Vi har alle sammen et ansvar for at udnytte klodens knappe ressourcer. Og når vi vurderer, at det er muligt at nå op på 50% genbrugsplast i flaskerne, så skal vi naturligvis bestræbe os på det”, siger Niels Hald.

En EU-forordning modarbejder chancen for at opnå 50% genbrugsplast i flaskerne. Den forhindrer, at tapperierne må kalde plast for ”genanvendt”, hvis den genanvendte plast er renset via en ny proces – såkaldt depolymerisering. Denne proces går ud på at nedbryde plasten til dens enkelte byggeklodser, rense dem og derpå sætte byggeklodserne sammen, så de bliver til plast igen.

”EU-forordningen reducerer desværre incitamentet til at bruge genanvendt plast fra denne proces, som ellers indebærer et sikkert genbrug af indsamlet plast”, siger Niels Hald.


Læs flere artikler