Glædeligt at danskerne har en mere ansvarlig alkoholkultur

PRESSEMEDDELSE

Færre danskere overskrider Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkoholforbrug. Det vækker tilfredshed i Bryggeriforeningen, som opfordrer til at fortsætte indsatsen for en ansvarlig alkoholkultur – især over for unge.

På syv år er andelen af danskere, der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, dalet fra 10,6% til 6,9%.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der i dag har offentliggjort rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017” på baggrund af besvarelser fra 183.372 danskere.

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse er 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Også i forhold til styrelsens forrige tilsvarende undersøgelse fra 2013 er der tale om, at færre danskere, både mænd og kvinder, overskrider højrisikogrænsen.

”Det er meget glædeligt, at de nye tal fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at danskerne i vidt omfang har en ansvarlig alkoholkultur. Der er fortsat behov for en markant indsats mod misbrug af alkohol, men den skal målrettes det lille mindretal, som drikker mere end henholdsvis 21 og 14 genstande”, siger Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald.

Han er særligt tilfreds med faldet blandt de unge mænd (16-24 år), hvor der er sket et fald i overskridelsen af højrisikogrænsen fra 22% i 2010 til 11,5% i 2017.

”Indsatsen for en mere ansvarlig alkoholkultur blandt de unge ser heldigvis ud til at bære frugt”, siger Niels Hald.

Der er endda mange unge mænd, som angiver, at de i en typisk uge slet ikke drikker alkohol.

”Det rimer vældigt godt med vores egne tal, som viser, at vores medlemmer brygger og sælger alkoholfri øl som aldrig før”, siger Niels Hald.

Også andelen af mænd og kvinder, som drikker mere end den lavrisikogrænse, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt – på henholdsvis 14 og 7 genstande ugentligt – er faldet. I 2010 drak 24,3% af danskerne mere end lavrisikogrænsen, men andelen nu er faldet til 17,6%.

Bryggeriforeningen arbejder gennem Alkoholpartnerskabet, som foreningen er sekretariat for, blandt andet for at færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og for at alkoholdebuten skal udskydes blandt unge. Se mere på www.alkoholpartnerskabet.dk.

 

Yderligere info: Bryggeriforeningens komm.chef, Louis Illum Honoré, 5158 8796, lih@bryggeriforeningen.dk.


Læs flere artikler