Grøn optimering

De danske bryggerier er nået meget langt, når det gælder grøn omstilling. Faktisk er den grønne omstilling på mange måder allerede historie i vores branche. Nu handler det om optimering: Fin-tuning af alle processer med henblik på at minimere forbruget af vand, strøm og affald.

Optimeringen gælder alle Bryggeriforeningens medlemmer – store som små. Næst efter lønudgiften er udgifterne til energi, vand og bortskaffelse af affald og spildevand de tungeste udgiftsposter på budgettet. Det er her, der kan optimeres i forhold til konkurrenterne.

Der er selvfølgelig et stænk af idealisme involveret. I en tid med grønne regnskaber og fokus på CSR vil alle selvfølgelig helst tage sig bedst muligt ud. Men kold kalkyle er den vigtigste årsag til den forøgede opmærksomhed omkring grøn omstilling og optimering. Det er en god forretning.

I dette magasin har vi samlet en række eksempler på de initiativer, de danske bryggerier allerede har eller er i gang med at gennemføre for at optimere processerne. Formålene er flere: At tjene penge, at kunne se sig selv i øjnene, fortsat at kunne fortælle historien om et rent naturprodukt, uden tilsætningsstoffer, der samtidig er skånsomt for miljøet. Og at bevare Danmarks unikke position som en af verdens førende nationer, når det gælder ølproduktion og innovation.

Læs mere: Bryggerierne & Miljøet


Læs flere artikler