Nyborg Destilleri stiller produktionen om fra whisky til håndsprit

I dag lige før middagstid blev hanen åbnet for at en tank med Fynsk Forår fra Ørbæk Bryggeri, kan blive lavet om til 90% sprit på Nyborg Destilleri, til brug for danske hospitaler og andre, der lige nu mangler håndsprit. Denne produktion er bare den første af mange, som i den kommende tid planlægges at blive produceret på Nyborg Destilleri med hjælp fra bl.a. kollegaer i drikkevarebranchen.

Allerede i begyndelsen af sidste uge begyndte Nyborg Destilleri, der er en del af Naturfrisk Group, at un-dersøge mulighederne for at benytte deres destilleri til lave sprit til sundhedsvæsnet. Baggrunden var at flere og flere medier begyndte at skrive om manglen på håndsprit og andre værnemidler. Siden modtog Ørbæk Bryggeri også fra Lægemiddelstyrelsen en forespørgsel om hjælp til produktion af sprit, som på grund af Coronakrisen er i mangel i det meste af Europa.
Der er gennem den seneste uge blevet arbejdet fra mange kanter – ikke mindst virksomhedens to stif-tere Niels og Nicolai Rømer – på at få diverse dispensationer og tilladelser på plads, som er nødvendige når en økologisk fødevarevirksomhed, der normalt leverer til detailhandel og restaurantsektor, skal til at producere kemiske produkter leveret til sundhedssektoren. For eksempel:

  • Dispensation fra SKAT for ikke at skulle betale spiritusafgifter.
  • Dispensation fra Beredskabsstyrelsen og fra eget forsikringsselskab for at producere produkter med højere alkoholprocent end det der normalt produceres.
  • Tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at kunne producere kemiske produkter på et produktionsappa-rat beregnet til fødevareproduktion, og dispensation for at kunne beholde øko-mærket til trods for brugen af konventionelle råvarer.
  • Forsyningsgodkendelse fra Nyborg Kommune på brug af ekstra vand og tilladelse til ekstra spilde-vandsudledning.
  • Dispensation fra Miljøstyrelsen til at spritten ikke tilføres denatureringsmiddel.
  • Dispensation fra Lægemiddelstyrelsen til at spritten kun er 90% alkohol og ikke de normale 96%.
  • Dispensation fra EU for at Nyborg Destilleri ikke behøver søge EU-godkendelse for produktion af håndsprit.

Myndigheder og andre har arbejdet hurtigt og effektivt, og mandag aften faldt de sidste tilladelser og dispensationer på plads. Tirsdag formiddag kunne produktionen af det første batch således sættes i gang på Nyborg Destilleri ved brug af en tankfuld Fynsk Forår fra Ørbæk Bryggeri, der også hører under Natur-frisk Gruppen, som ellers var tiltænkt at blive fadlagret og solgt på sommerens festivaler.
”Lige nu forventer vi at kunne producere ca. 1000 liter sprit pr. dag af en styrke på ca. 90% alkohol. Det skulle efter sigende dække et døgns behov for et dansk hospital. Men vi planlægger at lave nogle forbed-ringer på anlægget, så vi måske kan fordoble den daglige produktion” forklarer Stig Juhl-Rasmussen der er Stillman på destilleriet, og som også har endnu større planer, der involverer bygning af udendørs an-læg med køling af vand fra Nyborg Fjord.
Naturfrisk Group har valgt at stoppe produktionen af sine normale spiritusprodukter og dedikere destilleriet og de tre produktionsmedarbejdere til udelukkende at producere sprit, uden at tage sig betalt for ydelsen. I stedet må virksomhedens overlevelse i krisen baseres på indtægterne fra webshop og salget fra Ørbæk Bryggeri. Meningen er at kunne tilbyde produkterne gratis eller til en meget lav pris til sundhedsvæsnet ved at basere hele produktionen på egne og andres donationer. Foruden den arbejdskraft og det produktionsanlæg Nyborg Destilleri stiller med, behøves også sukkerholdige råvarer, vand, gær og energi.

Mange virksomheder har tilbudt at hjælpe Nyborg Destilleri i processen. Carlsberg har tirsdag eftermiddag leveret en tankbil med over 15.000 liter pæreciderbase med ca. 15% alkohol, og vil desuden hjælpe med den videre distribution til virksomheden Gundal i Billund, som skal fremstille den færdige håndsprit-blanding til sundhedssektoren. Albani har hjulpet med transport af Fynsk Forår, og har tilbudt at sende 30.000 liter afdampet alkohol med en alkoholstyrke på omkring 20% fra deres produktion af alkoholfrie øl. Andre virksomheder har tilbudt deres hjælp eller anvist muligheder, som i den kommende tid vil blive vurderet.
”Det har været en intensiv uge med mange telefonsamtaler og mails, men det er dejligt at se, at det nu lykkes at få det første destillat sat i produktion i et effektivt samarbejde mellem mange forskellige virksomheder, brancher og myndigheder.” udtaler adm. direktør i Naturfrisk Group, Tørk Eskild Furhauge.

Kilde: pressemeddelelse fra Naturfrisk Group

 


Læs flere artikler