Optimisme hos bryggerierne: Vækst i medarbejdere, eksport og salg

Alle tal peger opad, når man spørger de mindre bryggerier om deres forventninger til fremtiden og udviklingen i antallet af medarbejdere. Bryggeriforeningens medlemmer har blandt andet svaret på spørgsmål vedrørende eksport, antal medarbejdere, investeringer i produktionsudstyr og forventningerne til fremtiden.

Nye medarbejdere
Når det drejer sig om beskæftigelse, så viser undersøgelsen, at 60 % af bryggerierne har flere ansatte i dag end for et år siden og at antallet af ansatte på de mindre bryggerier er samlet set steget med 22 % det seneste år.

Eksport
Undersøgelsen viser samtidig, at 65 % af bryggerierne angiver, at de eksporterer og at antallet af lande, de eksporterer til er steget med 10-15 % det seneste år. Der er også optimisme, når det gælder forventningerne til den fremtidige eksport. Hele 63 % af bryggerierne forventer, at deres eksport vil stige i 2017. De største aftagere af dansk specialøl er de nordiske lande, Sverige, Norge og Finland. Men der eksporteres også til lande som Frankrig, Spanien og Italien og USA. Også Kina og Singapore optræder på listen over lande med smag for dansk specialøl.

Undersøgelsen viser samtidig, at de bryggerier, der eksporterer, i gennem snit sender 22 % af deres produktion ud af landet. Men tallet dækker over meget store variationer. Eksporten svinger mellem et par procent og op til 90 %.

Salg og investeringer
Ni ud af ti bryggerier forventer at øge deres samlede salg i 2017 i forhold til året før. Optimismen afspejler sig også i bryggeriernes investeringer i nyt, større og mere effektivt udstyr. 80 % har investeret i nyt produktionsudstyr de seneste to år, og knap 75 % af bryggerierne forventer at investere i nyt produktionsudstyr de næste par år.

Dansk specialøl i fortsat vækst
Optimismen blandt bryggerierne har bund i virkeligheden og afspejler sig i deres salg. Specialøllets andel af det samlede salg af øl i Danmark steg fra 5,8 procent i 2015 til 6,1 procent i 2016, målt på volumen. Stigningen svarer til en vækst på 5 procent. Og ni ud af ti bryggerier forventer et øget salg i 2017 i Danmark i 2017.

-Væksten fra de foregående år fortsætter. Specialøllet udgør en stadig stigende del af det samlede salg. Og alle forventer, at den stigning vil fortsætte. Det afspejler sig også i de mindre bryggeriers udmeldinger om forventningerne til udviklingen i det fremtidige salg: Ni ud af ti bryggerier forventer et øget salg i 2017 i Danmark i 2017.

Samtidig er der store forventninger til specialøllet, målt på værdi. Forventningerne i branchen er, at specialøllet kan komme til at udgøre helt op til 30 % af værdien af det samlede, danske ølsalg i 2020, siger Niels Hald, der er direktør i Bryggeriforeningen.
På nuværende tidspunkt vurderes specialøllet at udgøre ca. 17 af værdien af ølsalget i Danmark.


Læs flere artikler