Sodavandsdåser: Kommentar til Forbrugerrådet Tænk Kemis undersøgelse

”Bryggeriforeningen har ikke fået testrapporten, og Forbrugerrådet Tænk Kemi har ikke ønsket at oplyse, hvilket laboratorium der har gennemført testen, så vi ved ikke, hvor valid testen er. Vi ved kun, at det hverken er drikkevaren eller migrationen, der er testet, hvilket ellers er et krav ifølge reglerne. Og som vi har fået forelagt resultaterne af testen, så viser de, at der er forskel på indholdet i dåserne fra Carlsberg og Royal Unibrew. De to virksomheder har imidlertid samme leverandør af dåser, og resultaterne burde være fuldstændig ens. Det rejser yderligere spørgsmål ved testens validitet.

Hvis man tænker sig, at det målte indhold i dåsen blev overført til selve indholdet skal en person drikke 120 dåser sodavand om dagen for at overskride den af EFSA anbefalede, acceptable TDI på 4 mikrogram per kg kropsvægt per dag. Selv med DTU Fødevareinstituttets anbefalede TDI på 0,7 mikrogram per kg kropsvægt per dag kan en person på 60 kg hver dag drikke 21 dåser sodavand uden at overskride TDI – hvis alt BPA fra dåsen blev overført til læskedrikken. Ved fastsættelsen af den anbefalede grænseværdi (TDI) for BPA har EFSA taget højde for risikoen for lav-dosiseffekter ved at have anvendt en ekstra sikkerhedsfaktor på 6 gange, udover at have øget sikkerhedsmarginen til 150 gange mod tidligere 100 gange.
Fødevarestyrelsen har også adskillige gange testet fødevareemballager og produkter for BPA. Disse undersøgelser bekræfter, at der ikke er problemer med at drikke sodavand fra dåse. De testede emballager er derfor på ingen måde i nærheden af at være problematiske i forhold til de gældende anbefalinger og regler.

Vores medlemmer er meget optagede af forbrugernes sikkerhed og beskyttelse. Der udvikles løbende nye emballager. De emballager, vi bruger pt, er gennemtestede og lever op til alle krav. Nye emballager skal langtidstestes og vurderes til at være mindst lige så sikre som de nuværende, før de tages i brug. Under alle omstændigheder har forbrugerne altid muligheden for at vælge at købe produktet i en flaske, hvis de føler sig mere trygge ved det.

Per Sten Nielsen, Kommunikationschef, Bryggeriforeningen


Læs flere artikler