Tore Jørgensen giver kornet mere værdi

Frustreret landmand forvandlet til visionær bonde og brygger med en mission om at genskabe balancen i dansk landbrug fra en mark i Herslev ved Roskilde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tore Jørgensen dyrker sit eget økologiske korn, som opbevare i tre store siloer, inden det bliver maltet. Foto: Flemming Effersøe

Efter 12 år på markedet for mikrobryg har landmand og økonom Tore Jørgensen skabt en platform, hvor Herslev Bryghus forlener økologi og økonomi til glæde og gavn for ham selv, medarbejderne, naturen, kunderne og lokalsamfundet. Visionen om et landbrug i balance og tættere kobling mellem produkt og kunde er for alvor begyndt.

Fremover skal et dusin ansatte på bryghuset betragte sig som medarbejdere på en gård, der brygger øl, dyrker økologisk korn, har kødkvæg på markerne og samarbejder med lokale avlere om råvarer.

– Angst giver ingen positiv udvikling, men det gør næstekærlighed. Næstekærlighed skaber innovation og vækst, flytter grænser, giver bedre økonomi for flere. Økonomi betyder at dele eller bytte, til alles bedste, siger Tore Jørgensen, der var selvstændig landmand med svineproduktion og jordbrug fra han var 22 til 32 år. Allerede som 16-årig begyndte han at tjene sine penge i en svinestald.

Han fortæller, at produktionen var baseret på konstant at levere råvarer til en lavere pris. Samtidig var der ingen kobling mellem producent og kunde. På supermarkedernes hylder var det meste anonymiseret bag intetsigende eller utroværdige labels og kun prisen talte.

Økologi er mere end et mærke

– Det var frustrerende at producere til et marked, hvor kvalitet, nærhed, miljø og livsglæde i bedste fald var reduceret til en Antioniusgris med lidt mere halm eller et statskontrolleret økologimærke, siger Tore Jørgensen og konstaterer: – For mig er økologibegrebet bredere end et forbud mod kunstgødning og pesticider og tilsat lidt dyrevelfærd i den animalske produktion.

Han håber, at det kan være med til at tjene som inspiration for et dansk landbrug, der efter hans mening er et vigtigt og uundværligt erhverv i Danmark; men som samtidig har skabt en afkobling mellem produkt og kunde og dermed udhulet råvarernes værdi.

– Dansk landbrug er i krise og kan ikke producere sig ud af krisen. Mange landmænd kan ikke længere leve af priserne på korn, kød og mælk. De kan ikke fortsætte ad den samme vej, og derfor forudser jeg, at økologi og konventionel landbrug vil være ligeværdige om få år. Mange trends i markedet peger i retning af, at kunder efterspørger nærhed og tillid til fødevarerne. Der mangler tryghed, fordi forbrugerne ikke kan gennemskue værdikæden fra mark til i sidste ende spisebordet.

Alt begynder med råvarerne

Som 32-årige solgte Tore Jørgensen sit landbrug i Dialund og købte en mindre landejendom i Herslev med 30 hektar jord. Han begyndt at læse international økonomi på RUC og levede af sin opsparing og SU. Studielivet var en stor omvæltning fra arbejdsdagene i svinestalden, og Tore brugte en del år på at ”tumle” rundt mellem bøger, byliv og brakmark, indtil at han fik formuleret en drøm om korn og øl.

– For mig begynder alt med råvarerne. Og jeg fik den ide, at øl kunne blive den løftestang, som jeg kunne bruge til at forædle en råvare, så den kunne give værdi i hele forsyningskæden fra mark til kunde. Jeg brugte et år på at studere ølbrygning og lærte mig selv at brygge øl. Næste skridt var at gøre det økologisk og endelig så vidt muligt at bruge egne eller lokale råvarer, fortæller Tore Jørgensen og tilføjer:

– Det nyeste er, at vi har lavet aftale om, at Østagergårds kvæg fra foråret skal afgræsse vores græsmarker. Det giver vores landbrug en stærkere sammenhæng med naturen og bidrager til en åben virksomhed, hvor de lokale og andre kan opleve kredsløbet mellem mark og øl. Køerne spiser kløver, skider, gøder og jeg får ny næring til at dyrke mit byg til bryg.

– Det bliver et mere rigtigt landbrug med et bedre sædskifte. Samarbejdet har ligeledes en menneskelig dimension, eftersom de unge medarbejdere på Østagergård får en direkte dialog og kontakt med en kommerciel virksomhed, siger Tore Jørgensen.

Kvalitet og innovation

Som kommerciel virksomhed med en løbende pæn indtjening er Tore Jørgensen konstant på jagt efter lidt mere af markedet gennem flere øl, mere smag, højere præcision, større punktlighed og forbedring af organisationen:

–  Konkurrencen skærpes konstant. De små bryghuse forbedrer hele tiden kvaliteten og er innovative, mens de store bryggerier presser prisen med deres kæmpe produktionsapparat og distributionssystem med lave omkostninger.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tore Jørgensen: – Øl ændrer ikke verden, og en brygger i Herslev har blot et begrænset udsyn. Det er vores kultur på Herslev Bryghus at være lokal i tankegangen omkring produktion og forbrug.  Men det betyder ikke, at vi skal lukke os om os selv. For vores verden er global, med fri bevægelighed af varer, global påvirkning af miljøet, fri information, og det medfører at folk flytter sig. Foto: Flemming Effersøe 

 

 

 

Tore Jørgensen: – Økonomi og økologi har det til fælles, at de første to stavelser kommer af det græske ord ”oikos”, som betyder ”husholdning”.  Sat sammen med henholdsvis ”nomos” og ”logos” får vi henholdsvis regler for og viden om, hvordan vi holder hus i balance med naturen og hinanden. Det har været min mission med at skabe Herslev Bryghus.

 


Læs flere artikler