Fordele ved medlemskab af Bryggeriforeningen

Politisk indflydelse

 • Formidling af din virksomheds interesser overfor regering, folketing og ministerier
 • Indflydelse på branchens generelle politikformulering
 • Adgang til den nyeste viden om kommende, politiske initiativer af betydning for rammevilkår, investering og strategi

Indflydelse i foreningen

 • Repræsentanter i Bryggeriforeningens Executive Committee
 • Plads i bestyrelsen
 • Plads i SMB (Små og mellemstore bryggerier)
 • Adgang til kollegiale fora og arbejdsgrupper for udveksling af erfaringer og nye tiltag i branchen

Rådgivning og uddannelse

 • Teknisk rådgivning vedr. emballage-, arbejdsmiljø-, miljø- og fødevarelovgivning, herunder regler om hygiejne, mærkning, tilsætningsstoffer samt adgang til elektronisk lovmanual med al relevant lovgivning på miljø- og fødevareområdet
 • Tilbud om relevante kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole til nedsat pris
 • Diplombryggeruddannelsen på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, målrettet mindre bryghuse, til nedsat pris.
 • Medbestemmelse på udbuddet af tekniske kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole og rabat på deltagelse i efteruddannelseskurser for personale
 • Deltagelse i foreningens arbejde med udvikling af en kvalitetsstandard for dansk specialøl, herunder deltagelse i smagsvurderinger af medlemmers øl.
 • Adgang til og mulighed for at bestille relevante analyser og fakta
 • Adgang til relevante branchestatistikker
 • Deltagelse i relevante møder/seminarer – betalt af Bryggeriforeningen – hvor der udveksles ”best practices”.
 • Bistand i pressehåndtering via rådgivning og strategi på kontroversielle emner
 • Rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med eventuelle konflikter med myndigheder (fx. konkurrence-, skatte- og fødevaremyndighederne).
 • Sekretariatsbistand og mødefaciliteter stillet til rådighed.

 PR/eksponering

 • Eksponering af produkter i medierne og via Bryggeriforeningens kommunikationskanaler, herunder, bryggeriforeningen.dk, www.olakademiet.dk, Facebook, Instagram og Twitter
 • Eksponering ved events og arrangementer, afholdt af Bryggeriforeningen