Om Bryggeriforeningen

Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark. Vi varetager og formidler medlemmernes interesser overfor Folketinget, myndighederne, medierne og den øvrige offentlighed. Blandt andet når det gælder erhvervs-, miljø-, fødevare- og sundhedspolitik.

Bryggeriforeningen repræsenterer også medlemmerne i organisationer, som internationalt arbejder for at fremme øl- og læskedrikbranchens interesser.

Vi gennemfører initiativer og kampagner for en fornuftig alkoholkultur i ungdomsmiljøer, hvor øl som et lavalkoholdigt produkt kan indgå i moderate mængder. Kampagnerne er rettet mod både de unge og deres forældre.

Bryggeriforeningen arbejder desuden på at skabe øget kendskab til øl som del af en sund og naturlig livsstil – et naturligt produkt med rod i stolte, danske traditioner og håndværk samt en vigtig del af den danske kulturhistorie.

Vores websites:
» Er du klar.com
» Klarsnak.com
» Det Danske Ølakademi
» Den Skandinaviske Bryggerhøjskole
» Læskedrikreklamenævnet.dk
» Alkoholreklamenævnet.dk

Følg os på:
www.facebook/detdanskeolakademi.dk

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole

Bryggeriforeningen er medejer af Den Skandinaviske Bryggerhøjskole – en af verdens førende uddannelsesinstitutioner for bryggere. Du kan høre mere om Bryggerhøjskolen i denne video: