Afgifter

Danmark har i en årrække haft en usædvanlig og enestående høj afgift på læskedrikke. Læskedrikafgiften blev halveret 1. juli 2013 for at reducere grænsehandelen og udgør nu 0,82 kr./liter (ekskl. moms) for sukkersødede læskedrikke, mens afgiften er 0,30 kr. /liter (ekskl. moms) for sukkerfri læskedrikke.

Fra 1. januar 2014 er læskedrikafgiften fjernet helt.

Op mod hver tredie læskedrik handles ved grænsen. Den ekstremt høje afgift har medført, at danskerne hvert år har købt omkring 150 mio. liter læskedrikke i grænsebutikker (jf. Skatteministeriet). En stor del af disse sælges illegalt i Danmark.

Danske bryggerier handler øl og læskedrikke, hvor danskerne er, og er stærkt til stede i den dansk-tyske grænsehandel.

Bryggeriforeningen bekæmper illegal handel i samarbejde med bl.a. SKAT. Bryggerierne har intet imod import og konkurrence, men det skal ske på lige og lovlige vilkår. Afgifterne skal betales af alle.