Pant- og retursystemet

Bryggerier, tapperier og importører har pligt til at sikre, at deres emballage indsamles til genbrug eller genanvendelse via et pantbaseret retursystem.

Det danske pant- og retursystem er opdelt i to forskellige strenge – efter hvilken type emballage, der skal returneres:

  1. Genbrugsflasker, som bryggerier og tapperier selv indsamler hos kunder, og som udgør næsten halvdelen af alle emballager, der bruges til øl, sodavand, kildevand m.m. De indsamlede flasker skylles, kontrolleres og genpåfyldes, hvorfor de ofte benævnes ”genbrugsflasker”.
  2. Engangsemballage – fx dåser – indsamles af Dansk Retursystem A/S. Engangsemballage kan typisk kendes ved at have et pantmærke på.

Pantkravet omfatter alle emballager af glas, metal og plast, der er under 20 liter og som indeholder følgende drikkevarer:

  • Øl
  • Kulsyreholdige læskedrikke (sodavand) og mineralvand
  • Iste
  • Alkoholsodavand
  • Cider
  • Mineralvand, vand, limonade, nektar m.m.