Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem A/S blev etableret af bryggerierne d. 1. juli 2000 og er en non-profit virksomhed, der står for at indsamle de brugte engangsemballager og sende dem til genanvendelse, så miljø og naturressourcer spares.

I 2009 indsamlede Dansk Retursystem cirka 640 mio. tomme engangsemballager, fordelt på ca. 59 mio. glasflasker, ca. 249 mio. plastflasker og ca. 335 mio. dåser. Cirka 88% af alle solgte engangsemballager bliver indsamlet via et landsdækkende net af 15.400 tilmeldte returmodtagere (butikker, restauranter, cafeer, institutioner, kontorer m.fl.) og via 2.900 returautomater.

Når Dansk Retursystem har afhentet den tomme engangsemballage hos returmodtageren, bliver den talt, kontrolleret og sorteret, hvorefter Dansk Retursystem kan udbetale pant returmodtageren, og Dansk Retursystem sender den brugte emballage til genanvendelse. Derudover udbetaler selskabet en håndteringsgodtgørelse til butikkerne for at håndtere den tomme emballage.

Selskabets drift og indsamling samt udbetaling af håndteringsgodtgørelse finansieres af bryggerierne, tapperierne og importørerne, der betaler et gebyr per flaske og dåse som de sælger på det danske marked.

Alle bryggerier, tapperier og importører, der sælge øl og læskedrikke på det danske marked skal være tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Til gengæld overdrager de indsamlingsforpligtelsen til Dansk Retursystem A/S, der således indsamler de brugte engangsflasker og dåser, der returneres af forbrugerne i den lokale butik.

Der er i dag cirka 600 udbydere tilmeldt hos Dansk Retursystem og cirka 15.000 butikker, restauranter, kontorer m.fl.

Selskabet og dets aktiviteter reguleres af hhv. miljøbeskyttelsesloven, en særlig pantbekendtgørelse og via en eneret til at forestå indsamling af pantbelagt engangsemballage. Det er således miljøministeren og Miljøstyrelsen, der udstikker de konkrete regler og krav til selskabet. Den daglige drift følges af en bestyrelse, hvor der er repræsentanter fra bryggeriindustrien og dagligvarehandelen samt en repræsentant for importørerne. Derudover er der særlige kontaktudvalg for dem, der ønsker at få mere information om selskabets drift og opgaver.

Den overordnede struktur er:

5c12_ill
Illustration fra Deloitte’s baggrundsrapport 2009: Evaluering af pant- og retursystemet.

Se mere på selskabets hjemmeside: www.dansk-retursystem.dk