Danish Responsibility

Danske bryggerier har et ansvar over for forbrugerne, miljøet og samfundet.  Dette ansvar afspejles i de aktiviteter, der gennemføres på brancheniveau af Bryggeriforeningen og de ​​enkelte bryggerier. CSR-aktiviteter retter sig mod forbrugere, klima, miljø og naturressourcer og arbejdstagere.

Læs mere