0,36 % af Danmarks samlede CO2 udledning

De danske bryggerier og tapperiers andel af Danmarks samlede CO2-udledning er på 0,36 procent.

Bryggerierne har været en af de første brancher i landet, som har været i stand til at beregne dette tal, som er uhyre kompliceret at nå frem til. Bryggeriforeningen har søgt hjælp hos COWI A/S, der i samarbejde med os, har udviklet et klimaværktøj og gennemført beregningerne i overensstemmelse med internationale LCA standarder.

Danmarks samlede emission af drivhusgasser er opgjort af DMU til ca. 70,5 mio. tons CO2e- om året (i 2006). Bryggeriernes og tapperiernes andel udgør ca. 0,36 % af disse. Det er de samlede aktiviteter for øl, læskedrikke og kildevand.

Fordelingen er:

  • 0,19 % øl
  • 0,12 % læskedrik
  • 0,05 % kildevand

Det skal dog understreges, at disse andele omfatter samtlige aktiviteter og omfatter produktion af råvarer og emballage samt bortskaffelse eller genanvendelse af emballagen, dvs. fra kornmarken til endelig bortskaffelse.

Hvis der kun medregnes den del af klimapåvirkningerne, der er knyttet til den egentlige aktivitet på de danske bryggerier og tapperier, skal der for øl, læskedrikke og kildevand kun medregnes hhv. 20 %, 22 % og 37 % af de nævnte andele.

Med andre ord udgør den egentlige aktivitet på bryggerierne og tapperierne følgende andele af Danmarks samlede klimaaftryk:

  • 0,038 % for øl
  • 0,028 % for læskedrikke
  • 0,017 % for kildevand