Markedsføring

Markedsføring handler om at skabe præference for et mærke og hensigten er at flytte markedsandele frem for at udvide totalmarkedet i volumen.

Et eventuelt forbud mod markedsføring vil skade udviklingen af nye produkter. Ny virksomheder vil være udelukket fra at trænge ind på markedet, fordi de fratages muligheden for at gøre opmærksom på sig selv. Den nuværende markedssituation vil blive låst fast.

Bryggerierne har været primus motor i oprettelsen af Alkoholreklamenævnet. Her har alle mulighed for at klage over markedsføring af alkohol. Nævnet blev nedsat af Erhvervsministeren i 2000 og træffer afgørelse ud fra konkrete retningslinjer om markedsføring af alkohol.