Læskedrikreklamenævnet

Læskedrikreklamenævnet blev nedsat på initiativ af Bryggeriforeningen i 2008 for at håndhæve retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke i Danmark. Retningslinjerne udgør en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af læskedrikke over for forbrugere i Danmark.

Formålet med etablering af nævnet var at skabe en struktur, som sikrer, at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, så virksomhederne udviser en etisk adfærd og tager sundheds- og forbrugermæssige hensyn i deres markedsføring.

Læskedrikreklamenævnet er et eksempel på selvregulering. Det kendetegnende ved selvregulering er, at der er tilknyttet et håndhævelsessystem til retningslinjerne, og at denne håndhævelse forestås af et uafhængigt organ, hvori både indgår erhvervs- og forbrugerinteresser.

Nævnets arbejde
Læskedrikreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af læskedrikke i Danmark.

Læskedrikreklamenævnet behandler alle sager om markedsføring af læskedrikke. Dermed er det uden betydning, om involverede virksomheder er medlem af én af de brancheorganisationer, der står bag retningslinjerne. Nævnets afgørelser træffes alene af Nævnets medlemmer.

Klager
Det er muligt at klage til Læskedrikreklamenævnet, hvis man oplever, at markedsføring af læskedrikke ikke overholder retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke. Der er fri klageadgang til Nævnet. Klager kan komme fra enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer. Læskedrikreklamenævnet kan endvidere vælge at tage sager op af egen drift.

En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag rettet mod Danmark, der har fundet sted inden for det seneste år.

Se mere om klageadgang og læs afgørelserne her.

Nævnets sanktionsmuligheder
Når Læskedrikreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtales kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove tilfælde vil kritikken offentliggøres gennem en pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres på Læskedrikreklamenævnets hjemmeside.

Læskedrikreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling – enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

Sammensætning
Læskedrikreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, advokat Pernille Backhausen. Derudover er Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen permanente medlemmer af udvalget.

I nævnet er både erhvervs- og forbrugerinteresser repræsenteret. Medlemmerne af Læskedrikreklamenævnet er:

  • Bryggeriforeningen
  • Kreativitet og Kommunikation
  • De Samvirkende Købmænd (DSK)

Læs mere om Læskedrikreklamenævnet her