Branchepolitik

Branchen har i fælleskab vedtaget en række retningslinier, visioner etc., der udgør den fælles branchepolitik vedrørende arbejdsmiljø.

Mission
Gennem indflydelse, vidensdeling og gennemslagskraft, at sikre branchen de bedst mulige vilkår for at skabe godt arbejdsmiljø på fair konkurrence vilkår indenfor realistiske økonomiske rammer.

Vision
Vi vil være den førende brancheorganisation indenfor arbejdsmiljø, og altid kunne fremstå som et godt eksempel for andre brancher.

Strategisk målsætning

 • Gennemslagskraft overfor presse og myndigheder.
 • Højt forhandlingsniveau hos myndigheder.
 • At udvikle viden og ekspertise på arbejdsmiljøområdet til gavn for medlemsvirksomhederne og deres ansatte.
 • At forebygge konkurrence på dårligt arbejdsmiljø virksomheder imellem gennem en koordineret og målrettet arbejdsmiljøpolitik.

Handlingsplaner sikrer branchen mod konkurrence på dårligt arbejdsmiljø

 • Bryggeriforeningen tager kontakt til andre brancher/leverandører og tilbyder dem at blive en del af PTK, således at det sikres, at branchens varer leveres til fælles kunder under samme betingelser.
 • Fastholde retten til at udarbejde Branchevejledning om distribution af øl/vand.

Arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om løsning af sundhedsspørgsmål

 • Udarbejde branchevejledninger indenfor følgende områder (prioritering)
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdspladsvurderinger APV
 • Tunge løft på lager og i distribution
 • Keminøglen
 • Ulykkesforebyggelse
 • Sygefravær

Branchen søger indflydelse på lovgivningen

 • Arbejdsmiljøudvalget følger og påvirker udviklingen på lovgivningsområdet med henblik på at varetage branchens interesser på kort og lang sigt.
 • Med rettidig omhu vurdere arbejdsmiljøbelastningerne for de af branchens beskæftigede, der håndterer varer – fortrinsvis i supermarkeder og om nødvendigt udarbejde handlingsplan til løsning af belastningsproblematikken.
 • Informere rådgivere, tekniske forvaltninger om branchens PTK og søge at ændre byggelovgivningen.

Medlemsvirksomhederne er på forkant, når det gælder arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøudvalget følger og påvirker udviklingen på lovgivningsområdet med henblik på at varetage branchens interesser på kort og lang sigt.
 • Med rettidig omhu vurdere arbejdsmiljøbelastningerne for de af branchens beskæftigede, der håndterer varer – fortrinsvis i supermarkeder og om nødvendigt udarbejde handlingsplan til løsning af belastningsproblematikken.
 • Informere rådgivere, tekniske forvaltninger om branchens PTK og søge at ændre byggelovgivningen.

Pladsen til Kassen med godkendelse af “De 5 Trin”.

 • At fastlægge et acceptniveau for transport af varer på trapper med 2-5 trin via et projekt, der dokumenterer de faktiske belastninger på det nævnte antal trin, og, om nødvendigt, udvikle et teknisk hjælpemiddel, der kan løse problematikken.
 • At videreføre Pladsen til Kassen i sin nuværende form.