“Pladsen til kassen” – arbejdsmiljø på hjul?

Chauffører, der leverer øl- og læskedrikke, hører til de grupper på arbejdsmarkedet, der oplever de største arbejdsmiljøbelastninger i deres job. Chaufførerne har i mange år haft den kedelige fornøjelse at ligge helt i toppen, når det gælder antallet af arbejdsskader og nedslidningsskader. I år 2000 besluttede medlemmerne af Bryggeriforeningen, at dette ikke skulle fortsætte, og at de ville gøre noget ved problemerne. Derfor blev projekt “Pladsen til Kassen – arbejdsmiljø på hjul” lanceret.

Projektet, der er forankret i Bryggeriforeningen, vil i et samarbejde med virksomhedernes sikkerhedsorganisation, BST og kunden udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) over hele landet på de leveringssteder, der vurderes ikke at opfylde arbejdsmiljøkravene.

Projektets formål er at reducere vægtbelastningen væsentligt af chaufførerne som en følge af uhensigtsmæssige ergonomiske forhold ved levering af øl og læskedrikke og dermed nedbringe antallet af arbejdsskader.

Det kræver, at chaufførerne kan trille øl- og sodavandskasserne hele vejen ind og ud fra lageret. Mange steder kan håndvognen ikke komme frem på grund af stejle trapper, smalle gange, ujævnt gulv eller bare for meget rod.

Projektet henvender sig til de kunder der har særligt problematiske leveringsveje. Disse kunder tilbydes et gratis konsulentbesøg af en BST-konsulent der i dialog med kunden finder frem til mulige løsningsmuligheder.

Der gives en normalt en dialogperiode på fire uger til at lave en handlingsplan til løsning af problematikken. Er det ikke muligt at lave handlingsplanen indenfor tidsfristen, er det muligt at få mere tid, hvis man henvender sig på servicetelefonen, hvor det også er muligt at tale yderligere om forskellige løsningsmuligheder.

Konsulentbistand
De kunder, som havde de mest problematiske leveringsveje blev tilbudt et eller flere besøg af en BST-konsulent, som gav rådgivning til kunden om, hvordan kundens problemer så nemt og billigt som muligt kan løses for at arbejdsmiljølovens krav kan opfyldes. Dette sker i langt de fleste tilfælde i god og frugtbar dialog med kunden, da næsten alle kunder har en god forståelse for problemet. Oftest kan tingene løses hurtigt og billigt, men hos enkelte kunder kan det kræve større ændringer at gøre indbæringsvejene lovlige.

Krav til levering

Ved indgangen
Parkering på egen grund: Bilen skal kunne parkeres i rimelig afstand fra indgangen til lageret eller ved en plads mærket varemodtagelse.

Vejen ind
Underlag: Underlaget skal være, så håndvognen kan komme frem uden problemer, dvs. plant, uden huller, skridsikkert, ryddet (også for sne og is) og mindst 2 meter i højden. Dørtrin og andre forhøjninger skal have køreplader.

Op og ned
Kan varerne ikke leveres i samme plan, er den optimale løsning hejs, rampe, slidske der ikke kræver manulle løft eller elevator. Er der trappe, må den højst have 5 trin og skal være ryddet og skridsikker. Trinene må normalt have en højde på 18 cm og en bredde 25 cm.

Lys
Der skal være god belysning hele vejen ind.

På lageret
Placering: Lageret skal ligge i rimelig nærhed af aflæsningsstedet og skal have plant gulv og en loftshøjde på mindst 2 meter.
Indretning: Lageret skal være ryddet og indrettet, så man kan stille og fjerne varer i fornuftige arbejdsstillinger.
Gulv:Gulvet skal være plant og skridsikkert
Stabelhøjde: Varerne på lageret må højst være stablet til skulderhøjde.
Lys: Der skal være god belysning i lagerlokalet.