Unges arbejde

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver.

Hvis der er unge under 18 år ansat på bryggeriet eller tapperiet, skal de risici, de unge kan komme ud for, beskrives særskilt i virksomhedens APV.

Herudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år.

Arbejdstilsynets regler skelner mellem tre grupper af børn og unge under 18 år:

  1. Børn under 13 år
  2. 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige,
  3. Unge, der er fyldt 15 år og ikke længere går i skole

Bryggeriforeningen har en særlig vejledning om reglerne for unges arbejde på bryggerierne. Heri er der også fokus på de regler som gælder for unge jf. Restaurationsloven.