Emballage og miljø

De danske bryggerier og tapperier er miljøgodkendte i henhold til miljøbeskyttelsesloven: Miljøindsatsen optimeres løbende i tæt samarbejde med de lokale miljømyndigheder.

Bryggeriernes og tapperiernes miljøindsats er primært fokuseret på at begrænse forbruget af ressourcer ved:

  • Optimering af energiforbrug
  • Begrænsning af vandforbrug
  • Reduktion af udledning af spildevand
  • Begrænsning af emballageforbrug

Indsatsen sker dels via kravene i virksomhedens miljøgodkendelse, dels gennem virksomhedens eget miljø-egenkontrolprogram og endelig via virksomhedens miljøstyringsprogram. Herudover kan der være mere specifikke godkendelser, f.eks. krav fastsat i virksomhedens spildevandstilladelse.

Større bryggerier og tapperier skal desuden opfylde kravene om forudgående offentlig høring, når de søger om miljøgodkendelse, og deres miljøgodkendelse bliver derefter regelmæssigt taget op til revurdering af miljømyndighederne.

Grønne regnskaber og miljøredegørelser
Hvert år skal de miljøgodkendte bryggerier og tapperier udarbejde et grønt regnskab. Det grønne regnskab viser virksomhedens miljøpræstation i det forløbne år, og der sammenlignes med de sidste 5 år, således at virksomheden kan dokumentere en fortsat trend i sin miljøpræstation.

Bryggerier, der er registreret efter EMAS II eller ISO/EN 14001 certificeret, udarbejder på samme måde en miljøredegørelse hvert år. Læs mere i magasinet “Bryggerierne & miljøet”.