Hold Danmark Rent

Bryggerierne og tapperierne minimerer mængden af emballageaffald ved primært at:

  •  Indsamle og genbruge deres genbrugsflasker. Når flaskerne ikke længere kan genpåfyldes, bliver de sendt til genanvendelse.
  • Øl og læskedrikke bliver typisk leveret i plastkasser, der ligeledes genbruges.
  • Cirka 15% af alle øl og læskedrikke bliver serveret fra fustager, der også genbruges.
  • Løbende dialog med leverandørerne af emballage om at reducere mængden/vægten.
  • Branchen driver det dansk pant- og retursystem, hvor også engangsemballage indsamles via Dansk Retursystem A/S.

Næsten alle genbrugsflasker og 9 ud af 10 engangsemballager indsamles og genanvendes, og næppe andre brancher kan fremvise lignede resultater.

Desværre er der alligevel nogle forbrugere, der ikke får afleveret deres tomme emballager og som derfor ikke får deres pant tilbage. Dette overskydende pantbeløb opstår via pant- og retursystemet og bruges følgelig til at forbedre pant- og retursystemet.

Et af de mange tiltag til at minimere mængden af henkastet affald er blandt andet ved at være med til at stifte den erhvervsdrivende fond Hold Danmark Rent.

Fonden blev stiftet i 2008 som et partnerskab mellem virksomheder, organisationer og det offentlige Danmark. Bagved etableringen af Hold Danmark Rent stod blandt andet: Landbrug & Fødevarer, Dansk Retursystem, Bryggeriforeningen, Coop, Uno-X Energi, Toms, McDonald’s, Friluftsrådet og Miljøstyrelsen.

Hold Danmark Rent fungerer i dag som et program under Friluftsrådet, hvor arbejdet primært er målrettet mod nationale og regionale kampagner, udvikling af mobile affaldsløsninger og indsamling og formidling af viden om omfanget af problemet med henkastet affald i Danmark. Hold Danmark Rent arbejder tæt sammen med søsterorganisationer i de øvrige europæiske lande.

Læs mere her: http://www.holddanmarkrent.dk