Carbon footprint

Branchen fraråder ”Carbon Footprint labelling” af produkter, primært af følgende grunde:

a) ”Carbon footprint” data er for upræcise til at kunne bruges som produktbeskrivelser:

  • datausikkerheder på +/- 20% – 30% på primærdata og +/- 30% – 50% på sekundærdata
  • data kan være forældet eller ikke altid være til rådighed, f.eks. integrerede processer

b) Livscyklusvurderinger er meget ressourcekrævende, og der skal gennemføres en ny:

  • hver gang beregningsforudsætninger ændres væsentligt, fx ved leverandørskifte (råvarer, ingredienser, hjælpematerialer, energi, emballage), ændret distribution mv.
  • periodisk, fordi data har begrænset holdbarhed og hele værdikæden er under konstant udvikling.

c) Det vil kræve forskellige etiketter for de samme produkter, afhængig af: · salgskanal (detail, HoReCa, convenience, festivaler, sportsklubber m.fl.) · distributionsform (central levering eller pr. butik, levering med stor eller lille lastbil, tankvogn, beer-drive m.v.) · forpakningstype (flaske, dåse, kasser, bakker, pallestørrelser) · og hvordan færdigvaren opbevares hos kunder (hylder, kølning).

d) Sammenhænge er for komplekse til at kunne blive sammenfattet i et mærke.

e) Der er ikke enighed om metode eller afgrænsning for beregninger, hvorfor det ikke er muligt at vide, hvad en beregning omfatter, og dermed kan beregninger ikke sammenlignes. De kan med andre ord være mere vildledende end vejledende.

f) Der er endnu ikke enighed om en fælles europæisk eller international standard for beregning af ”carbon footprint” for drikkevarer. Branchen ønsker at afvente en politisk beslutning om ”carbon footprint” mærkning af drikkevarer, inden branchen tager konkret stilling til, hvordan branchen i så fald kan mærke sine produkter. Det bør imidlertid ske på et ensartet grundlag og være baseret på en internationalt anerkendt standard.