Børn og unge

Markedsføringsloven blev ændret med virkning fra 1. juli 2006, hvorefter der blev indsat en ny § 8, der har til formål at sikre det særlige beskyttelseshensyn der er overfor børn og unge. Bestemmelsen gælder dermed kun i forbindelse med markedsføring specielt rettet mod børn og unge.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”§ 8 Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

Stk. 2 Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.”

Der har ikke før indførslen af markedsføringslovens § 8 været specifikke regler om markedsføring overfor børn og unge i markedsføringsloven. Derimod udarbejdede Forbrugerombudsmanden i april 2002 en vejledning kaldet ”Børn, unge og markedsføring”. Vejledningen indeholder Forbrugerombudsmandens fortolkning af, hvad god markedsføringsskik er i forhold til børn og unge. Denne vejledning er opdateret med indførelsen af markedsføringslovens § 8, og fungerer således som supplement ved fortolkningen af bestemmelsen.

Det blev fra lovgivers side fundet nødvendigt at lovgive om markedsføring overfor børn og unge, idet denne gruppe ikke har den fornødne erfaring til at foretage objektive vurderinger af reklamer og lader sig påvirke af det umiddelbare uden overvejelser. Bestemmelsen fungerer derfor som en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven, når målgruppen er børn og unge.

Begrebet ”børn og unge” dækker personer op til 18 år, men markedsføringstiltaget skal vurderes individuelt i forhold til den konkrete aldersgruppe markedsføringen er henvendt til. Dermed skal en reklame, der henvender sig til små børn vurderes anderledes end en reklame der henvender sig til teenagere.

Brancherne har pålagt sig selv et særligt ansvar, når det gælder markedsføring af alkoholholdige drikke. I henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er det således ikke tilladt at markedsføre over for børn og unge under 18 år. Denne aldersgrænse er dog ikke absolut, og kan derfor justeres med op til +/- 3 år i grænsetilfælde. Reglerne håndhæves af Alkoholreklamenævnet, hvortil der er fri klageadgang.