God markedsføringsskik

Markedsføringsloven danner udgangspunktet for vurderingen af virksomheders markedsføringstiltag. Lovens overordnede formål er at sikre, at virksomhederne drives tilbørligt og rimeligt under hensyn til både konkurrenter, andre erhvervsdrivende, forbrugerne samt almene samfundsinteresser.

Markedsføringsloven blev revideret med virkning fra 1. juli 2006. Før lovændringen var udgangspunktet, at virksomheder ikke måtte handle i strid med god markedsføringsskik, efter lovændringen er dette udgangspunkt ændret således, at virksomhederne nu skal udvise god markedsføringsskik. Bestemmelsen om god markedsføringsskik er anført i markedsføringslovens § 1.

Markedsføringslovens § 1 har følgende ordlyd:

” § 1 Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”

Bestemmelsen om god markedsføringsskik er en generalklausul, hvis selvstændige indhold aldrig vil kunne fastlægges endeligt eller bestemt. Bestemmelsen er udtryk for en dynamisk retsregel, hvor det konkrete markedsføringstiltag hele tiden skal sammenholdes med hvad der til enhver tid anses for at være god skik i branchen og på markedet i øvrigt.

Branchens retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikke er branchens bidrag til fortolkning af markedsføringslovens § 1. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet på den ene side og branchen på den anden, hvorefter retningslinjerne udfylder begrebet god markedsføringsskik for branchen.

Markedsføringslovens begreber finder anvendelse på alle markedsføringstiltag der er rettet mod det danske marked. Således vil en dansk virksomhed, hvis markedsføringstiltag alene er rettet mod udlandet ikke være omfattet af markedsføringslovens bestemmelse. Udenlandske virksomheders markedsføringstiltag rettet mod det danske marked vil derimod være omfattet af den danske markedsføringslov, og de normer der er fastsat heri.