Markedsføring generelt

Markedsføring er en naturlig del af både forbrugernes og virksomhedernes hverdag. Markedsføring er en essentiel faktor i en effektiv markedsøkonomi, da de erhvervsdrivende skal have mulighed for at oplyse markedet om eksisterende og nye varer.

Bryggeriforeningen mener, at det i en konkurrencesituation handler om at skabe præferencer for et mærke frem for alt andet. Det vil sige, at markedsføring har til hensigt at flytte markedsandele frem for at udvide totalmarkedet i volumen. For alkoholholdige drikke flytter markedsandelene sig ikke kun mellem forskellige mærker inden for f.eks. varekategorien øl, men tillige mellem øl, vin og spiritus.

Markedsføring af alkoholholdige produkter bør bl.a. ikke opfordre til umådeholdent forbrug eller give indtryk af at skabe personlig succes, da alkohol kan misbruges. De sundhedsmæssige aspekter ved alkoholindtag stiller særlige krav til branchen om at udvise ansvarsbevidsthed ved markedsføringen, specielt over for børn og unge, som skal beskyttes mod eksponering af alkoholholdige produkter. Bryggeriforeningen medvirker derfor selv til at regulere markedsføringen af alkoholholdige produkter.

Det er Bryggeriforeningens klare mål, at branchen fortsat gennem selvregulering står ved sit ansvar og går aktivt ind for forebyggelse af misbrug og fremmer et fornuftigt, moderat forbrug af alkohol.