Markedsføring og forbrug

Brugen af markedsføring af alkoholholdige produkter er jævnligt til debat i offentligheden. En større international undersøgelse[1] af markedsføringens betydning for det samlede salg af øl og anden alkohol viser imidlertid tydeligt, at markedsføring samlet set ikke fører til et øget total salg.

I undersøgelsen blev de samlede markedsføringsbudgetter for alkoholholdige drikkevarer sammenholdt med det samlede salg af øl og anden alkohol. Undersøgelsen viste ingen umiddelbar sammenhæng mellem størrelsen af markedsføringsbudgetterne og volumen i salget. Se nedenstående figur.

Undersøgelser af markedsføring af øl dokumenterer tilsvarende, at forbruget ikke øges, men at det med markedsføring er muligt at flytte markedsandele ikke blot mellem de enkelte ølmærker, men også f.eks. fra anden alkohol som vin og spiritus til øl. Dermed bliver markedsføring reelt en intern kamp mellem industriens aktører på et marked, hvor mærkevarer og forbrugerloyalitet er nøglebegreber.

4g2_ill

1] Michell P (2002) Alcoholic Beverages Consumption – The influence of advertising CBMC Bruxelles