Emballageafgifter

Pantemballage er fritaget for emballageafgift pr. 1. juli 2019.

Volumenbaseret afgift
Er emballagen ikke omfattet af pantkravet, eller fritaget fra pantkravet, betales (emballage)afgift af emballagen.

Der er følgende satser for emballager til øl, læskedrikke, limonade, iste, mineralvand m.m.:

Volumen

Afgifter

under 10 cl

5 øre

10-40 cl

10 øre

40-60 cl

16 øre

60-110 cl

32 øre

110-160 cl

48 øre

over 160 cl

64 øre

Flasker til vin og spiritus indsamles ikke til genanvendelse via det obligatoriske pantsystem, hvorfor der er en anden afgiftssats:

Volumen

Afgift

under 10 cl

13 øre

10-40 cl

25 øre

40-60 cl

40 øre

60-110 cl

80 øre

110-160 cl

120 øre

over 160 cl

160 øre