Konkurrence

Fra tid til anden antydes det, at konkurrencen på det danske øl- og sodavandsmarked ikke er så hård som den burde være. I Konkurrencestyrelsens årlige redegørelse for 2006 fjernede styrelsen ølbranchen fra listen over brancher med manglende konkurrence. Priserne på øl har siden år 2000 været faldende, og antallet af bryggerier er mangedoblet på få år.

Lave danske priser på øl og læskedrikke
Prisundersøgelser har i flere år vist, at danske øl og læskedrikpriser er blandt Nordeuropas og Nordens laveste. AC Nielsen udarbejdede i maj 2003 en undersøgelse af priserne på øl og sodavand i Danmark og i en række andre lande. Prisundersøgelserne viser, at de danske priser på både øl og sodavand ligger på eller under gennemsnittet for priserne i de lande vi normalt sammenligner os med – når der korrigeres for moms og afgifter. På ølmarkedet har vi endda de laveste priser sammen med Tyskland.

En prissammenligning af de nordiske ølpriser i 2005 viste, at både danske basis- og forbrugerpriser fortsat er Nordens laveste, og at den danske moms og ølafgift udgør 42 % af den pris, som forbrugeren betaler for øl.

Senest har AC Nielsen undersøgt forbrugerpriserne på læskedrikke i 11 europæiske lande. Fratrækkes moms og den usædvanlige og enestående høje danske læskedrikafgift er basisprisen på danske læskedrikke lavere end gennemsnitsprisen i de 11 lande.

Konkurrencen på det europæiske ølmarked
I 2002 betegnede EU-Kommissionen, der har til opgave at overvåge det indre marked, i “Internal Market Scoreboard 2002” det europæiske ølmarked som “en konkurrencemæssig succes”.