Ølafgift

Bryggerierne betaler afgift af alkoholindholdet i det færdige øl. Det betyder, at afgiften stiger med stigende alkoholindhold efter en glidende skala. Med andre ord – jo højere alkoholprocent desto højere afgift.

Ølafgiften er pr. 1. april 2019 på kr. 48,74 pr. liter 100 % ren alkohol.  Dette svarer til cirka 75 øre per dåse eller flaske med 33 cl øl med 4,6% alkohol.

Øl pålægges desuden en moms på 25%. Dette svarer til den højst anvendte momssats i Europa.

Moderation

Formålet med moderationen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne i forhold til de større bryggerier. Derfor er mindre bryggerier berettiget til en afgiftsmoderation (afgiftslempelse). Afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

Folketinget ophævede den 27. maj 2011 det tidligere krav i moderationsordningen om, at bryggerier skal have fremstillet stærkt øl inden november 1940 for at få adgang til moderation.

Fra 1. januar 2019 overgår moderationsordningen fra et fast fradragsbeløb pr. hl til et procentuelt fradrag af det som bryggeriet betaler i afgift. Den procentsats, bryggeriet skal anvende, afhænger af bryggeriets fremstilling af øl over 0,5% i det foregående kalenderår. I det efterfølgende år gives moderationen som et procentuelt nedslag i den ølafgift, der skal afregnes (dvs. øl på 2,8% eller derover).

Nystartede bryggeriers afgifts reduceres med 50%

Procentsatsen beregnes fra 1. januar 2019 således (procentsatsen afrundes til 2 decimaler):

Bryggeriets fremstillingsvolumen i hl i det foregående år (X):
Op til 3700 hl samt nystartede bryggerier Over 3.700 hl, men højst 20.000 hl Over 20.000 hl, men højst 200.000 hl
Afgiften reduceres med:50% Afgiften reduceres med:(168.607X+4,43)% Afgiften reduceres med:(14,29- X14.003)%

Moderationen bortfalder ved en fremstilling på over 200.000 hl øl i det foregående kalenderår. Derudover kan der ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår.

Procentsatsen genberegnes efter hvert kalenderår.

Moderationsordningen blev udvidet pr. 1. januar 2019.