Jo højere alkoholindhold desto højere afgift

Bryggerierne betaler afgift på baggrund af alkoholindholdet i det færdige øl. Det betyder, at afgiften stiger med stigende alkoholindhold efter en glidende skala. Det betyder, at jo højere alkoholprocent desto højere afgift.

Fra 1. April 2019 er afgiften 48,74 kr. ex. moms pr. liter 100% alk. Dette svarer til 75 øre for en 33 cl. flaske/dåse med et alkoholindhold på 4,6% (svarer til alkoholindholdet i en alm. pilsner)

Herudover pålægges øl en moms på 25%.

Moderation

Der gives moderation til mindre bryggerier for at styrke deres konkurrenceevne. Mindre bryggerier er derfor berettiget til en afgiftsmoderation (afgiftslempelse). Afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

Folketinget ophævede den 27. maj 2011 det tidligere krav i moderationsordningen om, at bryggerier skal have fremstillet stærkt øl inden november 1940 for at få adgang til moderation.

De mindste bryggerier får en moderation (afgiftsrabat) på op til 50%. Moderationen er aftagende og forsvinder helt for bryggerier, der har en årlig produktion på 200.000 HL eller derover.

Procentsatsen beregnes fra 1. januar 2019 således (procentsatsen afrundes til 2 decimaler):
Bryggeriets fremstillingsvolumen i hl i det foregående år (X):
Op til 3700 hl samt nystartede bryggerier Over 3.700 hl, men højst 20.000 hl Over 20.000 hl, men højst 200.000 hl
Afgiften reduceres med: 50% Afgiften reduceres med: ((168.607/x)+4,43) % Afgiften reduceres med: ((14,29- (x/14.003)) %