Ølafgift

Bryggerierne betaler afgift af alkoholindholdet i det færdige øl. Det betyder, at afgiften stiger med stigende alkoholindhold efter en glidende skala. Det betyder, at jo højere alkoholprocent desto højere afgift.

Ølafgiften er pr. 1. april 2019 på kr. 48,74 pr. liter 100 % ren alkohol.

Udover ølafgift pålægges øl, der tappes på flaske eller dåse, også emballageafgift. Endelig pålægges øl ved salg en moms på 25%. Dette svarer til den højst anvendte momssats i Europa.

Samlet udgør ølafgift og moms omtrent 40% af den pris, som forbrugeren betaler for sin øl.

Siden 1. juni 2005 skal der betales tillægsafgift for alkoholsodavand. Følgende øl-baserede drikkevarer anses for alkoholsodavand: maltbaserede drikkevarer (2206), som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer (fx frugt- og grøntsagssafter, most o.l. samt drikkevarer, med eller uden kulsyre mv).

Tillægsafgiften udgør fra 1. januar 2015:

Tillægsafgift for maltbaserede alkoholsodavand Kr. per liter
1) Hvis blandingens alkoholindhold er 10 pct. vol. eller derunder 9,38
2) Hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 16,39

Med ændringen 1. august 2010 er der også tillægsafgift på cider og frugtvinsbaserede alkoholsodavand. Der findes også alkoholsodavand, der er baseret på vin eller spiritus.

Moderation

Formålet med moderationen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne i forhold til de større bryggerier. Derfor er mindre bryggerier berettiget til en afgiftsmoderation (afgiftslempelse). Afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

Folketinget ophævede den 27. maj 2011 det tidligere krav i moderationsordningen om, at bryggerier skal have fremstillet stærkt øl inden november 1940 for at få adgang til moderation.

Moderationssatsen blev senest ændret den 1. juli 2013 og er pr. hl:

Udleveret mængde (x) Afgiftslettelse pr. hl

Indtil 3.700 hl 77,08 kr.

3.701 – 20.000 hl 259.939/x + 6,83 kr.

Over 20.000 hl 22,02 kr. – x/9.083 kr.

Moderationsordningen blev udvidet pr. 1. januar 2019.