Pant

Enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, skal opkræve pant for emballagen af køberen. Den person eller butik, der har opkrævet panten, skal tilbagebetale den til enhver tid gældende pant til den, der returnerer den pantbelagte emballage.

Erfaringsmæssigt er det mest overskueligt for både bryggerier, tapperier, importører, butikker, restauranter og ikke mindst for forbrugerne, at der benyttes få og enkle pantsatser. Det er derfor besluttet at bruge samme pantstørrelse for emballager af samme størrelse, uanset emballagens materiale.

 

Pantsatser
Panten blev reguleret med virkning fra og med den 12. februar 2004 som følge af en 80% reduktion af afgiften på emballager til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Dermed kommer pantprisen igen under nyprisen. For forbrugerne betyder en pantreduktion, at de skal betale mindre i pant. Panten er senest reguleret i april 2010 med henblik på samme pant for alle plastflasker under 1 liter Pantsatserne fastsættes af miljøministeren efter indstilling fra brancheorganisationerne for øl- og læskedrikfabrikanterne.

De gældende pantsatser er (inkl. moms)

For emballager på ikke over 99 cl: 1,00 kr.
For emballager over 99 cl: 3,00 kr.

Dog gælder for:

Plastemballager ikke over 99 cl: 1,50 kr.
Genpåfyldelige glasflasker over 50 cl. ogDansk Standard ølflaske på 70 cl: 3,00 kr.

Panten for dåser og flasker på 33 cl er således 1,00 kr.

For kasser opkræves typisk 12,50 kr. (inkl. moms) i pant.

Engangsemballager, fx dåser, skal have et pantmærke med angivelse af en pantsats:

Pant A 1,00 kr.
Pant B 1,50 kr.
Pant C 3,00 kr.