Alkoholpolitik på uddannelsessteder

 Bryggeriforeningen har med hjælp fra Center for undervisningsmidler produceret et værktøj, som gymnasier og erhvervsskoler kan benytte, når de skal formulere en alkoholpolitik eller ønsker at revitalisere den bestående.

Værktøjet er en guide, hvor der lægges vægt på, at elever, lærere og forældre inddrages aktivt i både formuleringen og kommunikationen af alkoholpolitikken på den pågældende skole.

Udviklingen af konceptet er et fælles projekt mellem Bryggeriforeningen og:

Danske Erhvervsskoler – Lederne
Foreningen har bistået med at kvalitetssikre selve Guiden og er et vigtigt led i formidlingen af denne til erhvervsskolerne.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Foreningen ruller Alkoholpolitikken ud til gymnasiers elevråd og andre relevante steder.

Gymnasieskolernes Rektorforening
Foreningen har bistået med at kvalitetssikre selve Guiden og er et vigtigt led i formidlingen af denne til gymnasieskolerne.

Center for Undervisningsmidler
Guiden er blevet til i samarbejde med Center for Undervisningsmidler under University College Syddanmark.

Ung til ung Formidlerne
Ung til ung Formidlerne har deltaget i fokusinterviews sammen med andre elever. Ung til ung formidlerne består af 50 unge i alderen 17 til 20 år. Ung til Ung finansieres i fællesskab af Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg kommune.