CSR Samarbejdspartnere

Bryggeriforeningen tror på, at reel dialog og samarbejde sikrer de bedste løsninger. Resultaterne er det vigtigste. Derfor samarbejder vi og er i dialog med en lang række offentlige og private institutioner. Vi lytter til og er åbne overfor ris og ros. Vi er altid villige til at gå nye veje – både med gamle kendinge og nye venner.

Offentlige og NGO samarbejdspartnere
Sundhedsstyrelsen, Regionerne, Færdselssikkerhedsudvalget, Københavns Universitet, University College Syd, kommuner, SSP, Natteravnene, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Erhvervsskoler – Lederne, Ung til ung formidlerne, Center for Undervisningsmidler, forskere.

Private samarbejdsparter
Roskilde Festival, Vig Festival, FC Midtjylland, Dansk Kørelærer Union, NOX network.

Vi rådgives af forskere
For at være i tråd med de nyeste udfordringer og tendenser inden for forebyggelse og kampagner, målrettet unge og deres forældre, har vi oprettet en forskergruppe. I gruppen sidder bl.a. kapaciteten professor Flemming Balvig. Vi er meget inspirerede af hans tilgang til forebyggelse og begrebet “flertalsmisforståelser”.

”Unge tror fejlagtigt, at andre unge drikker mere, end de i virkeligheden gør. Den adfærd efterligner de, fordi de vil være som alle andre – en flertalsmisforståelse”.
Professor Flemming Balvig, Ringstedprojektet.