Graviditet

Hvis en gravid kvinde drikker alkohol, opnår det ufødte barn samme alkoholkoncentration i blodet som moderen, og bliver derfor påvirket i samme grad som hende.

Alle former for alkohol er lige skadelige for det ufødte barn. Der er ikke forskel på at drikke øl, vin eller spiritus. Alkohol kan give barnet medfødte organskader og hjerneskader. Alkoholskaderne kan ikke helbredes. De er permanente og fortsætter ind i voksenlivet.

Den eksisterende forskning på området dokumenterer, at en genstand om dagen eller derover kan være skadeligt for fosteret. På nuværende tidspunkt er der ikke solid dokumentation for, at indtagelse af mindre end en genstand per dag kan skade fosteret.

Der forskes løbende på området. Det kan skabe tvivl om, hvor den nedre grænse for et skadeligt alkoholforbrug under graviditeten reelt ligger. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen dog, at man undgår alkohol, når man er gravid eller prøver på at blive det.

Nogle fostre er mere følsomme overfor alkohol end andre. Så hvad der fx i større grupper af kvinder ser ud til at være risikofrit for børnene, betyder ikke nødvendigvis, at hvert enkelt foster kan tåle samme mængde alkohol uden at skades.

Vil du vide mere om graviditet og alkohol, se Gravidprojektets hjemmeside www.graviditetogalkohol.dk eller læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.denbedstestart.dk

Da medfødte alkoholskader fuldstændig kan undgås, hvis gravide holder sig fra alkohol, støtter Bryggeriforeningen op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger som lyder: Er du gravid, undgå alkohol