Sundhed

Alkoholmisbrug bunder ofte i komplekse problemstillinger og kan være symptom på andre problemer, som kan være socialt eller psyko-socialt betingede.

Derfor vil lovgivning aldrig kunne løse alkoholproblemer i et samfund, selvom lovgivning ofte kan virke tillokkende og nemt, hvis man står over for et komplekst problem.

Indskrænkning af tilgængeligheden af alkoholholdige drikkevarer kan dog i særlige tilfælde være nødvendig, hvis alle andre metoder har vist sig ikke at have nogen effekt, eller hvis det drejer sig om særligt udsatte grupper.

Men lovgivningen løser ikke selve problemet – det kræver information og dialog.

Bryggeriforeningen tror på, at reel dialog og samarbejde sikrer de bedste løsninger. Resultaterne er de vigtigste.

Hvis samarbejde mellem private og offentlige institutioner kan skabe bedre resultater, så skal disse søges – uanset om det gælder forebyggelse eller regler for markedsføring.