Forbrug kontra overforbrug

Hovedparten af befolkningen har et uproblematisk forhold til alkohol. Ifølge den nationale sundhedsprofil 2013 drikker 89,4% af befolkningen mindre end de anbefalede maksimale genstandsgrænser pr. uge på 14/21 genstande for henholdsvis kvinder og mænd  (Sundhedsstyrelsen 2013).

Det er derfor vigtigt, at den forebyggende indsats har fokus på misbruget og ikke på det almindelige forbrug. Indtag af øl er ikke i sig selv problematisk. Det er det for store forbrug af alkohol, som er et problem. Derfor skal indsatsen rettes mod de relevante målgrupper.

Endvidere er der særlige hensyn at tage til børn og unge for, at de ikke begynder at drikke for tidligt og for meget.

Øl bør drikkes med måde og ansvarligt. Men hvad er “moderat” og “ansvarligt”?

Det afhænger af personen, situationen og øvrige omgivelser. Sundhedsstyrelsen har defineret såkaldte lavrisiko- og højrisikogrænser for indtag af alkohol.

Lavrisikogrænsen er 7/14 genstande pr. uge og højrisikogrænsen er 14/21 pr. uge for henholdsvis kvinder og mænd. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man aldrig drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed.

Bryggeriforeningen definerer derudover et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som:

At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner.

Der er situationer, hvor et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal køre bil, eller hvis man tager visse typer af medicin.

Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl – eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke – alt afhængig af situationen.