Seminar om Øl og sundhed 2012

Bryggeriforeningen er i samarbejde med det Biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet værter for et seminar om Øl og Sundhed den 8. maj 2012. 

Øl kan have en række positive effekter for helbredet, når det nydes med måde. Det er temaet for et seminar arrangeret af Bryggeriforeningen i samarbejde med det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

–  Ernæringsekspert Per Brændgaard gennemgår de væsentligste dele af den videnskabelige litteratur om øl og sundhed.
–  Professor i fedmeforebyggelse ved institut for Human Ernæring, Anne Raben, belyser myten om øl og fedme, herunder begrebet ølmave.
–  Dr Ramon Estruch: University of Barcelona: “Beer as part of a healthy diet”.
–  Dr. Jonathan Powell fra Sct. Thomas’ Hospital, London, fortæller om sin forskning og betoner blandt andet siliciums forebyggende effekt i forhold til knogleskørhed.

Professor Arne Astrup er ordstyrer. Seminaret foregår i Festauditoriet på KU Science den 8. maj 2012 fra klokken 9-13.

Her kan du gense seminaret 

Videooptagelser af de forskellige indlæg til konferencen om Øl og Ernæring afholdt af Bryggeriforeningen d. 5. maj 2012.

Arne Astrup – Welcome

Speciallæge i intern medicin. Professor i ernæring og leder af Institut For Human Ernæring på Københavns Universitet. Arne Astrup har skrevet mere end 600 internationale videnskabelige artikler samt danske og udenlandske lærebøger. Redaktør af American Journal of Clinical Nutrition. Arne Astrup har i en årrække slået til lyd for, at øl ikke feder. På en konference (*) om øl og sundhed sidste år sagde han bl.a.: “Alle ved efterhånden, at et glas rødvin er sundt. Den samme opfattelse i befolkningen burde gælde for øl. Meget peger i retning af, at øl faktisk er mere sundt end vin.”
* Beer and Health Symposium “From Myths to Science”. Brewers of Europe. Biblioteque Solvay i Bruxelles den 20. september 2012.

Per Brændegaard – The scientific litterature on beer and health

Selvstændig ernæringsekspert. Uddannet cand.scient. i human ernæring. Forfatter, journalist, underviser og  foredragsholder. For Bryggeriforeningen har han lavet rapporten “Øl og sundhed – en ernæringsfaglig rapport”. Her skriver han bl.a.: “Et moderat forbrug af øl kan være en del af en sund kostsammensætning, og det kan bidrage med nogle næringsstoffer i betydelige mængder. For en del af befolkningen kan en øl om dagen fremme sundheden.”

Anne Raben – Is beer consumption resposible for the beer belly? – myths and facts

Professor i forebyggelse og behandling af fedme på Institut for Human Ernæring på Københavns Universitet. Anne Raben har gennem 14 år forsket og undervist i fedme og ernæring på den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Hun har også arbejdet en årrække i det private erhvervsliv med lægemiddeludvikling inden for diabetes og fedme. Anne Raben er uddannet cand.brom. og har desuden en ph.d- grad med fokus på appetit og kulhydratomsætning.


Ramon Estruch – Beer as part of a healthy diet

Professor på Intern Medicinsk Afdeling på universitetshospitalet Hospital Clinic i Barcelona. Han er desuden tilknyttet det medicinske fakultet på Universitad de Barcelona. Ramon Estruch er leder af Spaniens nationale projekt PREDIMED, som går ud på at kortlægge middelhavskostens forebyggende virkning på hjertekarsygdomme. Professor Ramon Estruch har for nylig offentliggjort en undersøgelse, som konkluderede, at et moderat indtag af øl kan reducere risikoen for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Ramon Estruch anbefaler mænd at drikke to små glas øl om dagen – kvinder bør drikke to glas øl.  Sammen med en varieret kost og motion er øl godt for sundheden, mener professoren.

Jonathan Powell – Beer and health – past, present and future

Professor på University of Cambridge og leder af afdelingen Cellular & Molecular Sciences. Han er også tilknyttet School of Medicine ved Kings College i London. På baggrund af årelange, videnskabelige studier, er Jonathan Powell talsmand for, at øl på grund af indholdet af stoffet silicium kan mindske tabet af knoglemasse og dermed forhindre brud på knoglerne – et stort og stigende problem for mange ældre mennesker. Jonathan Powell mener desuden, at en jævn tilførsel af silicium fra øl kan hjælpe med at bygge knoglemassen op.

Arne Astrup – Conclusions and closure of conference