Nordic Beer and Nutrition Seminar 2014

Fem øl-forskere præsenterede den 20. maj nye resultater om øl og sundhed på de nordiske bryggeriforeningers ”Nordic Beer and Nutrition Seminar”

beer_seminar_690

Øl er slet ikke så usundt, som mange måske går og tror. Tværtimod kan øl reducere risikoen for både hjertekarsygdom og knogleskørhed. Ingredienserne i øl har også vist sig at være gode for huden, og så kan det endda være en mindst lige så god idé at slukke tørsten med en lavalkoholisk øl frem for med vand efter sport!

Det var nogle af de overraskende konklusioner, som forskere fra Holland, Tyskland og Danmark i går præsenterede på ”Nordic Beer and Nutrition Seminar” på Københavns Universitet, Science. Seminaret var arrangeret af bryggeriforeningerne i de nordiske lande og både ølentusiaster, forskere, journalister og brygmestre fra hele Norden var mødt op for at høre de fem oplæg.

Bryggeriforeningen i Danmark vil gerne fremadrettet have mere fokus på, at øl i moderate

Nordic Beer and Nutrition Seminar 2014

mængder kan indgå som en naturlig del af en sund livsstil. Formålet med tirsdagens seminar var derfor bl.a. at gøre opmærksom på, at en øl kan have en mindst lige så gavnlig en effekt på helbredet som et glas vin, fortæller Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen:

”Danskerne har brygget øl i tusind år, og øl har i århundreder været en vigtig næringskilde og en del af den nordiske kultur. Men i løbet af det seneste halve århundrede har øl fået et dårligere ry i takt med, at vi i Norden er begyndt at drikke mere vin. Det er efterhånden almen kendt, at et glas vin kan være godt for eksempelvis hjertet, men alt for få er klar over, at det samme faktisk gør sig gældende for øl, når det nydes i moderate mængder. Det vil vi gerne gøre folk opmærksomme på.”

Øl som en del af en sund livsstil
Første oplægsholder på ”Nordic Beer and Nutrition Seminar” var Dr. Aafje Sierksma, direktør for Instituttet for viden om øl, Wageningen Universitet, Holland. Hun fik manet en række af de mest udbredte myter om øl og sundhed til jorden, og fik samtidigt slået fast, at et moderat indtag af øl, passer fint sammen med en sund livsstil.

Især kvinder bør overveje at udskifte vinen med øl, fortalte Dr. Aaftje Sierksma, idet øl, til forskel fra vin og spiritus, indeholder en høj mængde let optagelig silicium, som har en knoglestyrkende effekt, hvilket kan virke forebyggende mod knogleskørhed.

Desuden kan øl mindske dødsrisikoen med op til knap 20% og risikoen for hjertekarsygdom med 20-30%, fortalte hun. Dette gælder på lige fod for øl, vin og spiritus, idet det her er selve alkoholen som har en sundhedsgavnlig effekt. Og vel og mærke kun i moderate mængder, hvor de bedste resultater opnås, når man holder sig inden for anbefalingerne om en genstand om dagen for kvinder og to for mænd. Desuden bør man naturligvis huske samtidigt at spise sundt og dyrke motion, understregede Dr. Aafje Sierksma.

Øl er godt for huden
Seminarets anden oplægsholder var Professor Dr. Med. WenChieh Chen fra Afdelingen for dermatologi og allergi, Teknisk Universitet München i Tyskland. Temaet for dette oplæg var øl og ingrediensernes i øllets fysiologiske effekt på hudens sundhed.

Professoren fortalte, at de mange polyfenoler, som findes i malt og humle, har en række dermatologiske effekter, der kan vise sig at kunne gavne over for hududslæt og hudkræft. Indtil videre er der kun udført in vitro-studier og studier på mus, men de præsenterede studier viser flotte resultater i form af fx anti-inflammatorisk effekt og hurtigere heling af sår. Desuden viste et studie, udført på mus med hudkræft, at påsmøring af lunasin, der findes i øl, kunne reducere dannelsen af tumorer med 70%.

Også når det gælder almindelig skønhedspleje og æstetisk dermatologi, kan øl vise sig at være vejen frem. Dr. Med. WenChieh Chen fortalte i sit oplæg hvordan polyfenolerne i øl både kunne have en foryngende effekt på huden, stimulerede regenereringen af collagen, kunne have en udjævnende effekt i forhold til pigmentfejl, og kunne mindske akneudbrud med sine antibakterielle egenskaber.

Et moderat alkoholindtag kan forebygge hjertekarsygdomme
Seniorforsker Dr. Henk Hendriks fra TNO, Holland, fremlagde bl.a. resultater fra en række studier, der alle pegede på en klar reduktion i død forårsaget af hjertekarsygdom ved et moderat indtag af alkohol sammenlignet med folk, der slet ikke drikker alkohol. Dette skyldes bl.a. at alkohol både øger mængden og effekten af HDL-kolesterol (også kaldet det ”herlige” kolesterol), forklarede han.

HDL-kolesterol forhindrer LDL-kolesterol (også kaldet det ”lede” kolesterol”) i at oxidere og fjerner kolesterol fra blodårerne, så de ikke stopper til. Desuden mindsker alkohol niveauet af fibrinogen og apolipoprotein A1, hvilket mindsker risikoen for blodpropper.

Studier peger også på, at et moderat alkoholindtag mindsker risikoen for demens og alzheimers. De mange sundhedsgavnlige effekter ved øl og alkohol opnås dog primært ved at moderat indtag, som fordeles jævnt over ugen. En ugentlig druktur i weekenden er derfor ikke sundt, mens 1-2 genstande om dagen sagtens kan indgå i en sund livsstil.

Biomarkører og polysakkarider
De sidste to oplæg på gårsdagens seminar præsenterede den nyeste danske forskning omkring indholdet af øl. Første danske oplægsholder var professor i biomedicin Lars Ove Dragsted fra Københavns Universitet, der kunne præsentere endnu upublicerede data om metabolomik og biomarkører i øl.

Biomarkører er biologiske bestanddele, der kan afsløre eksempelvis vores helbredstilstand, og som kan følges som en form for fodspor fra de indtages i kroppen. Via biomarkørerne kan man eksempelvis se, hvad, hvornår og hvor meget folk har drukket, og ved at følge øllets biomarkører, er det bl.a. muligt at afdække sammenhænge mellem ølindtag og sundhedsaspekter som eksempelvis hjertekarsygdom, ligesom man kan skelne tydeligt mellem forskellene og effekterne af fx øl, vin og spiritus.

Postdoc Jonatan Fangel fra Københavns Universitet leverede seminarets afsluttende oplæg om mapping af polysakkarider, dvs. komplekse kulhydrater, i øl. Det er bl.a. polysakkarider som giver smag og fylde til øl, og nyudviklede analyseteknikker gør det muligt at følge forskellige polysakkariders udvikling under bryggeprocessen, hvilket kan give værdifuld viden for brygmestre og forskere fremadrettet.