Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter)

Sales of soft drinks on the Danish market from members of Danish Brewers Association (mio. liters)

I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste.

 

 

Note: Medlemmernes andel af det totale salg i Danmark er vokset i 2017. Det skønnes, at det totale salg i Danmark er faldet med ca. 3% fra 2016 til 2017.

Kilde: Bryggeriforeningen