Emballageafgifter 2016

Packaging tax 2016

Emballagens rumindhold
Kr. pr. stk.
Under 10 cl
0,05
10 – 40 cl
0,10
40 – 60 cl
0,16
60 – 110 cl
0,32
110 – 160 cl
0,48
Over 160 cl men under 20 liter
0,64

Afgiften pålægges emballager der er omfattet af obligatorisk pant (øl, sodavand, cider, kildevand, iste samt alkoholsodavand).

Kilde: Skatteministeriet